Trygg MC

Trygg MC hadde sin årlige trafikksikkerhetsdag på Rudskogen 30.mai. Speed Motorcenter stilte mannssterke med Terje Bredal, Ole Bjørn Plassen og Caroline Olsen som instruktører.

Trafikksikkerhetsdagen har vært arrangert hvert år, med et par unntak, siden initiativtagere Rolf Kåre Valderhaug og Jan Petter Lyng startet opp i 2009. Hensikten nå er den samme som den var den gang, at MC-førere uavhengig av alder, kjønn og nivå skal kunne bruke banekjøring med hjelp fra flinke instruktører til å bli tryggere førere på veien. 

Målet er at det alle meste skal kunne relateres til gatekjøring. Den tette oppfølgingen er nettopp noe av det som gjør Trygg MC så unikt. Med små grupper og erfarne instruktører får hver enkelt deltager maksimalt utbytte av tiden med individuell tilbakemelding på kjøringen.  

Følge Trygg MC på facebook for å få tidlig info om neste års arrangement