Vårens Rustløsning

Straand Førerutvikling

Hold av Lørdag 11. Mai!

I samarbeid med Straand Hotel og førerutvikling.no inviterer vi til Straand Førerutvikling på Fyresdal Flyplass.

Bilde av mann som kjører motorsykkel mellom kjegler
Foto: www.forerutvikling.no

Dette er førerutviklingskurs i form av rustløsning for alle gatemotorsykler.

Det vil være instruktører med på felles kjøring mellom Straand Hotel og Fyresdal flyplass. Her er det mulig å få tilbakemeldinger og tips. Vi forholder oss til Veitrafikkloven og alle øvelser utføres innenfor denne rammen.

For spørsmål om kjøreøvelsene, kontakt Eddie Mathisen hos førerutvikling.no på telefon: 413 15 100 / post@forerutvikling.no

Planlagte kjøregårdsøvelser:

  • Optimal bremsing
  • Unnamanøver
  • Motorsykkelkontroll i lav fart
  • Serpentinerkjøring (kjegler)
  • Blikk- og sikt-trening
  • Turkjøring i gruppemønster fra og til hotellet
  • Grunnleggende øvelser for kjøring på grus (for de som ønsker).
Bilde av motorsyklister som trener på kjøring.
Foto: www.forerutvikling.no

Programmet for Førerutvikling for alle hverdagsmotorsyklister 11. mai
Du kan delta på førerutviklingskurset med eller uten overnatting. Vi starter fredag ettermiddag kl. 18:00 med sosialt samvær og hygge på Straand Hotel.  På lørdag kjøres det en felles rute fra hotellet til Fyresdal for alle deltakere, via Vråliosen og Krossli. Om kvelden legges det opp til en hyggelig kveld, med sosialt samvær med erfaringsutvekslinger fra det vi har opplevd gjennom dagen og mingling. Målet er at dette skal bli et hyggelig og utviklende årlig arrangement for førere i alle A-førerkortklassene.

For de som ønsker hotell overnatting ta kontakt via
WEB Straand Hotel 
eller på +47 35 06 90 00  straand@straand.no

Mer informasjon finner du her: 11. mai lørdag Fyresdal flyplass Straand Førerutvikling – Speedevent Nettbutikk