Hvilken olje skal motorsykkelen min ha?

Anbefalt oljetype står i brukerhåndboken til motorsykkelen.