Hvor ofte trenger motorsykkelen min service?

Serviceintervallene på tung motorsykkel (BMW og Yamaha) er en førstegangsservice på 1000 km, så hver 10.000 km eller en gang i året. Serviceintervallene på moped, lett og mellomtung motorsykkel kan fravike fra dette, sjekk brukerhåndboken.