Problemer med intercom

Opplever du problemer med intercomen er første steg å resette enheten, sjekke om det har kommet programvare oppdateringer og oppdatere enheten, for å så koble sammen enhetene på nytt. 

Er dette gjort og man fortsatt har problemer, dra innom en forhandler.