BMW Motorrad Dealer Build-Off

Som vårt bidrag til BMW Motorrad sin Build-Off konkurranse vinteren 2017/2018 valgte vi å bygge en 95 «Speed Edition» av den populære R NineT modellen. Alle deler vi har benyttet ved ombygging, er tilgjengelig «over disk» varer. Tanken er foliert for å få frem børstet gull og metallstruktur.

Ideen til sykkelen er basert på Scittish Six Days Trail fra 1960-tallet, men med noen modifikasjoner under byggingen. Vi ville få frem svart/gull og aluminium detaljene gjennom hele bygningen, siden dette fremmer sykkelens grunnutforming. Deler er kjøpt fra BMW Motorrad, Wunderlich og Remus.

Hver fredag i perioden skrudde en av våre mekanikere på sykkelen i Speed MC sine lokaler på Skolmar ved Sandefjord. Nye deler ble kjøpt inn etter hvert og påmontert i påsyn av kunder og kollegaer. Prosjektet ble lagt ut på våre Facebook sider og spørsmål om farge og delevalg ble formidlet via våre følgere.

VIL DU VITE MER OM SPEED MC ELLER VÅRE BMW OG YAMAHA PRODUKTER – TRYKK HER!

English version: 

As our contribution to BMW Motorrad’s Build-Off competition in 2017/2018, we chose to build a 95 «Speed Edition» of the popular R NineT model. All parts we have used for reconstruction are available costumer items. The fuel tank is foiled to produce brushed gold and metal structure.

The idea of the bike is based on the Scottish Six Days Trail from the 1960s, but with some modifications during the construction. We wanted to get the black/gold and aluminum details standing out through the building, as this promotes the basic design of the bicycle. Parts are purchased from BMW Motorrad, Wunderlich and Remus.

Every Friday, one of our mechanics built on the bike at Speed MC’s location on Skolmar, Sandefjord. New parts were purchased in due course and installed under the supervision of customers and colleagues. The project was posted on our FB pages, and questions about color and sub-choices were communicated via our followers.

DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT SPEED MC OR OUR BMW AND YAMAHA PRODUCTS – PLEASE PRESS HERE!